Pro školy a pedagogy

Nabídka pro střední školy


Chcete studentům své střední školy zpestřit výuku předmětů, které souvisejí s literaturou, kulturou, mediální výchovou nebo tvůrčím psaní (slohem)?


BESEDY:
Středním školám nabízím besedy na zajímavá témata. Besedy jsou vhodné pro všechny typy SŠ, podle věku studentů je obsah a forma besedy individuálně uzpůsobena. Nejčastěji se jedná o tyto tématické okruhy besed:


- Periodický tisk v ČR a jak tento svět skutečně funguje? (Co je to redakce, jak redakce funguje, jak vypadá práce redaktora / novináře, každodenní redakční provoz a praxe, druhy periodického tisku a s tím související rozdíly v novinářské práci apod.)


- Co je to vlastně televize? (Vše kolem fungování televize od A až po Z.)


- Co je to vlastně film? (Problematika současné filmové tvorby, výroba filmů, financování filmů, amerikanizace evropské kinematografie, rozdíly mezi Evropou a zbytkem světa, podpora evropské kinematografie z fondů EU, postavení ČR a výroba českých filmů apod.)


- Co má společného novinařina (žurnalistika) a public relations? (Jsou novináři prodejní? Kde je hranice mezi novinařinou a PR? Je PR článek podvod na čtenáře? Jak funguje skrytá reklama a co to je? Jak se odlišuje tiskový mluvčí od novináře? apod.)


- Nejpalčivější otázky reklamy a jak reklama ovlivňuje literaturu a

kinematografii? (Co je to a k čemu slouží product placement? Skrytá reklama v televizi. Reklama v knižních publikacích. Vliv reklamy na autora a jeho autorskou činnost. Kdy je reklama nemorální? apod.)


- Život autora v každodenní praxi (Kdo je to novinář, spisovatel a scenárista? Detailní pohled na tyto profese se všemi jejich klady i zápory.)

- Jak se v ČR vyrábějí seriály? (Současná česká seriálová tvorba od A do Z. Od prvního nápadu, přes napsání scénáře, výrobu až po odvysílání v televizi. Kvalita seriálové tvorby, nekonečné seriály apod.)


Pokud se beseda uskuteční v prostorách vaší školy, má pevnou cenu 1 800,- Kč a trvá 2 školní vyučovací hodiny (90 minut). 1 hodina je věnována přednášce na vybrané téma a druhá diskusi se studenty. (Pokud studenti mají zájem diskutovat, není problém, když se diskuse o něco protáhne.) V ceně je má doprava do Vaší školy a zpět, devadesátiminutový program složený z přednášky a následné diskuse a pokud si to téma besedy vyžaduje, pak také dovoz ukázkových materiálů pro studenty a odvezení materiálu po besedě (v některých případech včetně promítání filmových ukázek apod).

Pokud o besedu máte zájem, ale nemůže se z jakýchkoliv důvodů konat v budově Vaší školy (nebo potřebujete aby studenti odešli mimo budovu školy), jsem schopná pro Vás vše připravit v Kulturním Centru Zahrada, na Praze 4 u stanice metra Chodov. Tam pronajmu přiměřeně velké prostory a beseda se v takovém případě uskuteční v prostorách jmenovaného kulturního centra. V takovém případě bude cena besedy závislá od počtu studentů, které nahlásíte při objednávce (podle toho já objednám různě velké prostory):

20 až 35 účastníků besedy = 1 900,-Kč
36 až 50 účastníků besedy = 2 700,-Kč
180 až 200 účastníků besedy = 7 500,-Kč

V případě zájmu objednávejte buď telefonicky na čísle 777 066 460 nebo emailem: info(zavináč)TvurciPsani.cz

Poslední úprava stránky: 2014-10-16 10:47:20