Veřejné kurzy - obecné informace > Scenáristika

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ


V tomto kurzu je filmová a televizní scenáristika vyučována velmi podrobně, a to celkem 24 hodin. Termín: zahájení kurzu 15. 10. 2018
- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí.

- Velmi individuální přístup ke kurzistům. Maximální počet účastníků v kurzu je 12.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete emailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.
Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení, obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (patnáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý emailový kontakt s lektorkou.

Každý účastník kurzu obdrží studijní balíček a za zvýhodněnou cenu si může objednat také třídílnou učebnici Markéty Dočekalové "Tvůrčí psaní pro každého". Pro účast v kurzu je nutné, aby si každý kurzista pořídil "flashdisk", protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.

V docházkovém (prezenčním) Velkém kurzu tvůrčího psaní tvoří scenáristika jen část z celého kurzu. Věnuje se jí celkem 24 hodin. V tomto případě si však musíte kurz zakoupit celý a pokud na další témata chodit nebudete, kurzovné se nevrací. Není možné zakoupit si pouze 24 hodin, kde je vyučována scenáristika.

Pokud jde o scenáristiku, obsahuje kurz výuku těchto tematických celků:

- úvod do scenáristiky, základní informace k oboru studia
- jak se píše námět a scénář k zábavnému tv pořadu, jak se píše námět k filmu
- pravidla psaní filmového scénáře
- pravidla filmového příběhu, budování postav
- rozdíly mezi filmovým a televizním scénářem
- teorie filmové povídky
- teorie obrazového scénáře a obrazové skladby
- jak se píše scénář pro televizní seriál
- první, druhé a třetí dějství filmového scénáře
Velmi vám doporučuji, přijít se před zakoupením kurzu osobně se mnou seznámit. Zjistíte, jak přednáším, jestli vám můj pedagogický přístup vyhovuje apod.

K takovému seznámení jsou přímo ideální mé přednášky, jejichž délka se pohybuje od 60 do 150 minut a nabídku najdete v MENU v sekci SAMOSTATNÉ PŘEDNÁŠKY.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019: 15. 10. 2018
KURZ SE KONÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.00 DO 20.00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Prostory literární agentury MÁM TALENT, s.r.o., Na Louži 1/947, Praha 10 - Vršovice (Pozor, garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresa se může změnit).

UKONČENÍ KURZU: červen 2018 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 10. 6. 2019, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2019.

STAV K 1. 1. 2018: prodej zahájen
POZNÁMKA:

V roce 2018 (turnus 2018/2019) se poslední výuka koná 17. 12. a opětovné zahájení výuky je od 7. 1. 2019.

Výuka se nekoná 29. 10. 2018 (podzimní prázdniny), 25. 2. 2019 (jarní prázdniny) a 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí). Rovněž se výuka nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na pondělí.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)


ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020: 14. 10. 2019
KURZ SE KONÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.00 DO 20.00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Prostory literární agentury MÁM TALENT, s.r.o., Na Louži 1/947, Praha 10 - Vršovice (Pozor, garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresa se může změnit).

UKONČENÍ KURZU: červen 2019 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 15. 6. 2020, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2020.

STAV K 1. 1. 2019: prodej zahájen
POZNÁMKA:

V roce 2019 (turnus 2019/2020) se poslední výuka koná 16. 12. a opětovné zahájení výuky je od 6. 1. 2020.

Výuka se nekoná 2. 3. 2020 (jarní prázdniny) a 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí). Rovněž se výuka nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na pondělí.


PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)
Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 8500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 9990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 12000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 13000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 14000 Kč


Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky + základní studijní balíček, používání techniky během výuky. Certifikát po ukončení kurzu.

Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. Záloha je ve výši 5000 Kč a doplatek do plné ceny kurzu může být uhrazen hotově v den zahájení kurzu. Kdo neuhradí doplatek do plné ceny kurzu nejpozději v den zahájení kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 8500 Kč.

Pokud se rozhodnete uhradit cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se na bezhotovostně převodem na účet organizátora nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky do kurzu (jinak propadá závazná rezervace místa v kurzu).


Pořádání kurzu se řídí obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte v e-shopu těchto stránek.
Poslední úprava stránky: 2019-01-08 13:28:54