Burza scénářů a literárních děl
Jiří Skalník2022-01-23 09:22:09 - Smazat inzerát
Adresa:
E-mail: skalnik.jiri@email.cz
Telefon: 724731377

Dobrý den, nabízím velice originální scénář s názvem ,,Příběh spolujízdy?. Tvorba je vytvořena tak, aby nenudila a udržovala diváka po celou dobu v pozornosti. Scénář se skládá ze čtyř částí. Jádrem celého příběhu je o mladé ženě Nikole, která jede automobilem do Německa. Díky facebookové stránce spolujízda se k ní přidají další tři cestující. Starší, nepříjemný muž Vladimír a mladý pár Náj a Ol. V celém příběhu se prolíná přítomnost s minulostí, ve které se seznamujeme se všemi postavami. drama, krimi, komedie
Mladý pár (Náj a Ol) se chystá vykrást peníze v kanceláři, která sídlí v továrně na laky. Plán je jasný: Ol musí v hale vytáhnout centrální kabel, který zajistí zmatek ve výrobě a uvolní kancelář. (Ol je hloupá dívka, která je oddaná Nájovi) EXT. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA/ PˇRED TOVÁRNOU - DEN ZÁBĚR na továrnu. Náj stojí s Ol v montérkách a respirátory na obličeji u zastávky před továrnou. Oba se dívají směrem na fabriku. Náj má na zádech batoh. NÁJ Tak jdeme na to? OL Jo! NÁJ Víš co máš dělat? OL Jo! NÁJ Tak jdeme na to! Náj s Ol se vydávají směrem do továrny. STŘIH INT. TOVÁRNA/RECEPCE - DEN Náj s Ol prochází kolem recepčního NÁJ (k recepčnímu) Zdar! RECEPČNí si prohlíží nedůvěřivě Náje s Ol a nic neříká. Náj s Ol pokračuje směrem do továrny. STŘIH INT. TOVÁRNA/PRACOVNÍ HALA - DEN Náj se podívá na Ol a kývne hlavou. Ol Také kývne hlavou a pokračuje rovně. Náj jde směrem do strany a s Ol se rozdělují STŘiH INT. TOVÁRNA/PŘED KANCELÁŘÍ - DEN ZÁBĚR na Náje, který se zastavuje u dveří a s hlubokým dechem čeká. STŘIH: INT. TOVÁRNA/PRACOVNÍ HALA - DEN Ol pokračuje dále halou. Spousta zaměstnanců kolem ní prochází nebo pracují. Ol se blíží ke kabelu a nakopne ho. Kabel se ani nehne. Ol se zaráží a dívá se kolem sebe. Jde směrem k zásuvce a snaží se kabel vytáhnout. Ol vší silou chce kabel vytáhnout, ale nejde to. Ol vstává a rozhlédne se. ZÁBĚR na ZAMĚSTNANCE #1, který pracuje u výrobního pásu. Ol se vydává směrem k němu. OL Dobrý den, mohu se zaptat? ZAMĚSTNANEC #1 Dobrý den, ano, co potřebujete? OL Já bych potřebovala vytáhnout támhle ten kabel. ZAMĚSTNANEC #1 Co? To nemůžete. Zničila by se celá výroba...proto je tam ten kabel přišroubovaný. Kdo vám to řekl at? ho vytáhnete? OL No...vedení mi to řeklo. ZAMĚSTNANEC #1 Jako naše? OL No, to vejš no. ZAMĚSTNANEC #1 Jako z centrály? OL No no, z centrály. Prý se to tady musí celý zastavit a mě poslali, protože já jsem taky z centrály. ZAMĚSTNANEC #1 Ježiš, promiňte...já se omlouvám...jasně...hned to uděláme. Zaměstnanec se rozhlédne a zakřičí na svého kolegu FANDU. ZAMĚSTNANEC #1 (k Fanda) Hej FANDO! FANDA (k Zaměstnanec #1) Co? ZAMĚSTNANEC #1 Abys zastavil výrobu! Jsou tady z centrály! Fanda běží k buňce a zastavuje výrobu velkým červeným tlačítkem. Fanda přichází k Ol a Zaměstnanci #1. FANDA Co se stalo? ZAMĚSTNANEC #1 (k Fanda) To je Fando paní? OL Ingrid ZAMĚSTNANEC #1 (k Fanda) A paní Ingrid je z centrály a potřebuje vytáhnout ten kabel. FANDA (k Ol) Aha...tak pojd?te Fanda a Zaměstnanec #1 si klekají k zásuvce a šroubují ho. POTOM se snaží KABEL vytáhnout, ale nejde jim to. ZAMĚSTNANEC #1 (k Fanda) Co je? FANDA Nejde to...je tam nějaká pojistka nebo co? Fanda vstává a podívá se směrem do haly. FANDA Hej MILOŠI...pojd na chvilku sem! STŘIH INT. TOVÁRNA/PŘED KANCELÁŘÍ - DEN ZÁBĚR na Náje, který se dívá na hodinky a nervózně se rozhlíží. INT. TOVÁRNA/PRACOVNÍ HALA - DEN U zásuvky zásuvky klečí Fanda, Miloš a ZAMĚSTNANEC #1,#2,#3. MILOŠ Ty vole...to vůbec nejde ZAMĚSTNANEC #2 Tak tam dej šroubovák z obou stran a pak to vytáhni hrubou silou. MILOŠ Aby mě to zabilo né? ZAMĚSTNANEC #3 Já zavolám na vedení. třeba to budou vědět. Zaměstnanec #3 vytahuje mobilní telefon. STŘIH INT. TOVÁRNA/PŘED KANCELÁŘÍ - DEN Náj stále čeká před kanceláří a chystá se odejít. Najednou se otevírají dveře odkud jdou tři naštvaní muži v košilích. Náj zastavuje rukou dveře a vchází do kanceláře. STŘIH INT. TOVÁRNA/KANCELÁŘ - DEN Náj jde rychle k šuplíku od stolu a vytáhne klíče. Přichází VEDOUCÍ v košili z vedlejší místnosti. VEDOUCÍ (důrazně) Co potřebujete? Náj se zastaví, ukloní hlavu do strany a dívá se na vedoucího. VEDOUCÍ (POKR.) Ptám se, co potřebujete? NÁJ (šepotem) Co potřebuji? VEDOUCÍ (hrubě) Jsi retardovanej? Ptám se tě co potřebuješ a řekni mi to normálně a né jako dement. Vedoucí se vydává směrem k Nájovi, který vytahuje taser, přikládá ho vedoucímu ke krku a vedoucího paralizuje. Vedoucí ihned na místě omdlévá a padá na zem. Náj stojí v šoku a hledí na ležícího vedoucího. NÁJ Ty vole...kurva. Náj se uklidňuje a jde k trezoru. Náj trezor odemyká a otevírá. ZÁBĚR do trezoru, kde je spousta malých tašek. Náj se do tašek nedívá a všechny je hází k sobě do batohu. Batoh zapíná a vydává se ven z kanceláře. STŘIH INT. TOVÁRNA/PŘED KANCELÁŘÍ - DEN Náj vykukuje z kanceláře a rozhlíží se. Nikdo nikde není. Náj odchází k recepci. STŘIH INT. TOVÁRNA/PRACOVNÍ HALA - DEN Náj se blíží k recepci. Zarazí se a podívá se směrem do haly. V hale u zásuvky stojí 30 zaměstnanců a evidentně si neví rady. Za nimi stojí Ol, která Náje zahlédne a zamává mu. Náj dá pokyn Ol, aby šla k němu. Ol se vydává směrem k Nájovi. OL Co je? Ještě to nevytáhli NÁJ Dělej! Jdeme! Náj chytá Ol za ruku a táhne jí ven z továrny. OL Ale oni to ještě nemají. NÁJ (hrubě) Mlč a pojd? Náj s Ol odchází z továrny. .
Poslední úprava stránky: 2010-04-23 08:26:10