Učebnice, populárně naučná lit.

M. Čermák, K.Gillárová a kol.; ŽURNALISTIKA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI:


DIGITALIZACE A INTERNETIZACE ŽURNALISTIKY.


Soubor obsahuje 13 textů různých autorů, které se kvalitativní proměnou produkce i vnímání žurnalistiky zabývají z teoretického i ryze praktického hlediska.
Vydalo nakl. Karolinum, cena: 220,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2010-04-28 23:25:36