Učebnice, populárně naučná lit.

Iva Málková, Daniel Řehák; TVŮRČÍ OSOBNOST FRANTIŠKA HRUBÍNA


Publikace představuje soupis bibliografických údajů, které se vztahují k původním textům (básnickým, prozaickým, dramatickým, esejistickým), k článkům, rozhovorům, úvahám, jež byly uveřejněny v novinách a časopisech od roku 1929 do roku 1971, od prvního časopiseckého vystoupení Františka Hrubína ve Studentském časopise až do okamžiku jeho smrti.


Vydalo nakl. Host, 249,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2010-07-30 12:38:22