Učebnice, populárně naučná lit.

Bohumila Junková; JAZYKOVÁ DYNAMIKA SOUČASNÉ PUBLICISTIKY


V jazyku psané české publicistiky došlo v posledních dvaceti letech k významnému vývoji, který je reakcí na politické, ekonomické a společenské změny.


Především v textech analytické publicistiky se uplatňuje mnoho jazykových inovací, jejichž úkolem je podporovat persvazivní funkci publicistických textů, zaujmout čtenáře a zvýšit prodej novin. Vydalo nakl. Arsci, cena: 260,-Kč

Poslední úprava stránky: 2010-08-20 12:37:52