Učebnice, populárně naučná lit.

Martin C. Putna; ČESKÁ KATOLICKÁ LITERATURA 1918-1945


Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace.


Vydal: Torst, cena: 598,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-01-08 14:12:16