Učebnice, populárně naučná lit.

Josef Škvorecký; NEJDRAŽŠÍ UMĚNÍ A JINÉ ESEJE O FILMU - SPISY 37


Výbor z článků a knih Josefa Škvoreckého o kinematografii, psaných od šedesátých do devadesátých let dvacátého století buď česky, nebo anglicky pro západní časopisy a sborníky. Některé z nich (jako práce o J. Menzelovi z roku 1982) vychází zde vůbec poprvé.


Vydal: Books and Cards; cena: 395,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-01-08 17:56:22