Učebnice, populárně naučná lit.

Pierre Bourdieu; PRAVIDLA UMĚNÍ - VZNIK A STRUKTURA LITERÁRNÍHO POLE


Autor v knize zkoumá proces autonomizace literatury (a umění) ve vztahu k ostatním sférám společnosti, jako je náboženství, politika či ekonomie. Pravidla umění jsou vynikající studií na pomezí sociologie a literární vědy: detailně se zabývají literárním a uměleckým polem ve Francii devatenáctého a dvacátého století, přičemž východiskem je především Flaubertova Citová výchova.


Vydal: Host, cena: 349,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-01-15 01:49:39