Učebnice, populárně naučná lit.

Július Gajdoš; OD INSCENACE K INSTALACI, OD HERECTVÍ K PERFORMANCI


Přehledný exkurz do proměn scénického a vizuálního umění od 'klasických' představení postmoderních režisérů k performerům zaměřených na experimenty, od performance a performančních umění k instalaci a odtud až k novým médiím.


Vydal: Kant, cena: 240,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-01-31 13:44:47