Učebnice, populárně naučná lit.

Miroslav Koloc; USTAVIČNÉ SENZACE POUTNÍKA KARLA HYNKA MÁCHY


Ve čtrnácti esejích a studiích se současný přední máchovský badatel Miroslav Koloc vrací k výkladu jednotlivých textů a pasáží z díla Karla Hynka Máchy a transformaci básníkova vidění do jeho básnické a prozaické tvorby.


Vydalo nakl. Triáda, cena: 246,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2011-03-14 00:45:34