Učebnice, populárně naučná lit.

Helena Straková, František Kalandra; JAK PSÁT BEZ CHYB


Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat.


Vydal: CERM,cena: 230,-Kč
Poslední úprava stránky: 2011-04-18 00:00:35