Učebnice, populárně naučná lit.

František Daneš; KULTURA A STRUKTURA ČESKÉHO JAZYKA


Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia.


Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné pro současné i budoucí studenty. Vadalo Karolinum, cena 320,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2010-04-26 16:52:57