Učebnice, populárně naučná lit.

Jan Pokorný; LINGVISTICKÁ ANTROPOLOGIE


Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska.


Zabývá se hlavními směry etnolingvistiky, souvislostem s jinými obory, metodami výzkumu a jejich praktickými aplikacemi. Vydalo nakl. Grada, cena 389,-Kč.
Poslední úprava stránky: 2010-04-26 17:00:41