Analýza scénáře


Pokud se chystáte nabídnout někomu svůj právě dokončený filmový scénář, v prvé řadě si nechejte udělat jeho odbornou dramaturgickou analýzu. Proč? Protože není nic horšího, než si dát úmornou práci s hledáním kontaktu na režiséra a nakonec nabízet dílo, které vyžaduje přepsání a obsahuje elementární řemeslné chyby.


Obrovskou chybou začínajících autorů je totiž fakt, že věnují příliš velikou pozornost problematice prodeje a komu scénář nabídnout, namísto aby se v prvé řadě soustředili na kvalitu díla samotného. (Ono to má svůj hluboký smysl, že v USA řeší obchodní záležitosti autora pověřený agent.) Je nutné opravdu hodně přemýšlet o tom, kdy je už váš scénář skutečně hotov a připraven k nabídnutí. To je zásadní rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit celý váš další autorský život. Český rybníček je maličký a zejména šoubyznys je pouze kruhem, ve kterém se pohybují stále titíž lidé. Pokud si uděláte ostudu, budete podruhé kohokoliv oslovovat již mnohem hůře. Na těchto stránkách si můžete objednat dramaturgickou analýzu scénáře, která by vám měla ukázat, zda je váš scénář již připraven k prodeji.


Dramaturgická analýza scénářeDramaturgická analýza scénáře je odborný posudek, který vám podá celou řadu důležitých informací o vašem díle a zároveň vám i předloží množství rad a návrhů jak upravit, opravit a nebo vylepšit stávající verzi scenáře. Kompletní hloubková dramaturgická analýza scénáře (jehož rozsah činí 90 až 120 stran textu) obsahuje:


1) Kompletní rozbor z hlediska filmové stavby (Rozložení děje do tří dějství, jestli není váš úvod moc dlouhý, závěr příliš rozvleklý, zda je druhé dějství dostatečně vystavěné a tak dále a podobně)a zvoleného žánru.


2) Rozbor kvality charakterů postav a jejich vzájemných vztahů.


3) Rozbor kvality dialogů.


4) Rozbor kvality děje a jednotlivých zápletek.


5) Rozbor kvality obrazového vidění autora, řazení obrazů a způsobu filmového vyjadřování.


6) Hodnocení technické úpravy scénáře (zda splňuje běžné normy, zvyklosti a požadavky)


7) Návrhy řešení pro nejslabší a nejproblematičtější místa scénáře.


8) Detailní poznámky v celém scénáři - poznámky jsou vpisované přímo do textu scénáře a velmi detailně se zabývají každičkou drobností v textu.


9) Hodnocení tržní hodnoty scénáře (zda bude pravděpodobně dobře či špatně prodejný, proč, jak jeho atraktivitu pro prodej zvýšit apod.)


CENA VÝŠE UVEDENÉ DRAMATURGICKÉ ANALÝZY ČINÍ: 5900,-Kč.


OBJEDNÁTE-LI SI DRAM. ANALÝZU TÉHOŽ SCÉNÁŘE OPAKOVANĚ, CENA ČINÍ: 4235,-Kč.
(Uplatníte v případě druhé a dalších verzí scénáře.)Tuto analýzu obdrží klient buď v elektronické podobě (zaslanou emailem) nebo na CD a nebo vytisknutou ve formátu A4 (CD a tisková verze je zaslána na adresu klienta)dle své volby. Pokud klient nemá email, obdrží poštou pouze elektronickou verzi na CD nebo tiskovou verzi. Proces vytváření odborných analýz díla se řídí obchodními podmínkami zveřejněnými na těchto stránkách (a tyto je možné si také vyžádat emailem). S klientem je vždy sepsána smlouva o dílo, ve které jsou uvedeny veškeré detaily budoucí spolupráce. Teprve potom klient scénář k analýze předá.

Pro účely dramaturgické analýzy jsou scénáře akceptovány pouze a výhradně emailem v elektronické podobě ve formátu MS Word, RTF a nebo ve Final Draft.

Službu si můžete objednat v e-shopu na těchto stránkách (sekce produkty).

Poslední úprava stránky: 2014-06-26 10:04:59