Analýza novely nebo románu


ANALÝZA NOVELY / ROMÁNUPrávě jste dokončili novelu nebo román a váháte, zda začít obcházet nakladatelství? Nabízím vám odbornou analýzu vašeho literárního díla, ze které se dozvíte, do jaké míry je již připraveno k nabízení.

Kompletní analýza u první kategorie rukopisů (tedy rozsah do 144 000 znaků včetně mezer) má rozsah 8 až 12 stran textu + celý rukopis je detailně opoznámkován. V dalších kategoriích samozřejmě úměrně s rostoucím rozsahem rukopisu narůstá i rozsah vytvořené analýzy.


Analýza novely / románu obsahuje :

1)Analýza tématu, posouzení žánru a formy zpracování.
2)Posouzení volby autorské perspektivy a vyjadřovacího způsobu, analýza kompozice díla.
3)Kompletní rozbor děje.
4)Rozbor kvality charakterů hlavních postav a jejich vzájemných vztahů.
5)Návrhy řešení pro nejslabší a nejproblematičtější místa v literárním díle.
6)Rozbor stylistiky a celkového stylu (jazyková a stylistická úroveň textu). Celý rukopis je opoznámkován, chyby jsou označeny.
7)Hodnocení tržní hodnoty díla (zda bude pravděpodobně dobře či špatně prodejné, proč, jak jeho atraktivitu pro prodej zvýšit apod.)CENA ANALÝZY NOVELY / ROMÁNU ČINÍ DLE ROZSAHU RUKOPISU:

Rukopisy do 144 000 znaků včetně mezer jsou příliš krátké a nesplňují parametry novely k vydání. Pokud si je přesto chcete nechat zhodnotit, pak zaplatíte: 3025,-Kč

144 001 - 216 000 znaků včetně mezer: 4540,-Kč
216 001 - 324 000 znaků včetně mezer: 6800,-Kč
324 001- 486 000 znaků včetně mezer: 10 200,-Kč

Rozsáhlejší rukopisy jen po individuální dohodě.Službu si můžete objednat v e-shopu na těchto stránkách (sekce produkty).Pokud Vám stačí stručné posouzení Vašeho rukopisu v rozsahu 1 až 2 strany A4 komplet, pak se obraťte na literární agenturu Mám talent, která poskytuje takovéto základní zhodnocení textu knihy za velice vstřícné ceny (již od 484,-Kč za rukopis dle rozsahu textu). Podrobné informace najdete na stránkách literární agentury MÁM TALENTPoslední úprava stránky: 2014-06-26 10:01:46