Analýza literární sbírky


ANALÝZA LITERÁRNÍ SBÍRKYPrávě jste dokončili sbírku povídek a váháte, zda začít obcházet nakladatelství? Nabízím vám odbornou analýzu vaší literární sbírky, ze které se dozvíte, do jaké míry je sbírka již připravena k nabízení.

Pročtu si vaši sbírku a posoudím každou jednotlivou povídku zvlášť a k tomu sbírku jako celek. U každé povídky budu analyzovat kvalitu příběhu (zejména jeho stavbu), vymyšlené dějové linky a zápletky (konflikty, přesnost, věrohodnost apod.) a také charaktery vašich postav. Zaměřím se rovněž na stylistiku a váš celkový styl, vyváženost používání přímých řečí a popisu apod.

Kompletní analýza u první kategorie rukopisů (tedy rozsah do 144 000 znaků včetně mezer) má rozsah 8 až 12 stran textu + celý rukopis je detailně opoznámkován. V dalších kategoriích samozřejmě úměrně s rostoucím rozsahem rukopisu narůstá i rozsah vytvořené analýzy.


Analýza literární sbírky obsahuje :

1) Rozbor děje u každé povídky ze sbírky.
2) Rozbor kvality charakterů hlavních postav a jejich vzájemných vztahů v každé povídce.
3) Návrhy řešení pro nejslabší a nejproblematičtější místa v jednotlivých povídkách.
5) Rozbor stylistiky a celkového stylu sbírky (jazyková a stylistická úroveň textu). Celý rukopis je opoznámkován, nalezené chyby jsou okomentovány.
6) Posouzení sbírky jako celku (téma, forma zpracování apod.)
7) Hodnocení tržní hodnoty sbírky (zda bude pravděpodobně dobře či špatně prodejná, proč, jak její atraktivitu pro prodej zvýšit apod.)CENA ANALÝZY LITERÁRNÍ SBÍRKY ČINÍ DLE ROZSAHU SBÍRKY:

do 144 000 znaků včetně mezer: 2420,-Kč
144 001 - 216 000 znaků včetně mezer: 3630,-Kč
216 001 - 324 000 znaků včetně mezer: 5445,-Kč

Rozsáhlejší rukopisy jen dle individuální dohody.Službu si můžete objednat v e-shopu na těchto stránkách (sekce produkty).
Poslední úprava stránky: 2014-06-26 09:48:20