Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY - velikost S


Píšete knihu a hledáte svého vlastního kouče, který by vás při psaní vedl, dával vám zpětnou vazbu, upozorňoval na chyby a pomáhal vám dosáhnout cíle? Běžný individuální program je pro vás časově moc náročný? Máte málo času, ale přesto chcete psát knihu? Pak je varianta S (čili malá velikost), přesně to, co hledáte!


Program "Individuální vedení při psaní knihy", je určen všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním, konkrétním díle. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi. Pokud chcete pracovat na své knize standardní rychlostí, pak je třeba abyste si objednali standardní běžnou verzi tohoto programu. Ta počítá s tím, že jste připraveni každý týden na svém textu pracovat. V takovém případě přejděte kliknutím SEM

Pokud ale nemáte čas věnovat se práci na svém textu každý týden a spíše byste uvítali sednout k textu jednou za měsíc, pak zvolte stejný program, ale malou velikost, tedy velikost S. Jste na správném místě, čtěte dál.

Program si můžete zakoupit i pro psaní scénářů, nemusíte psát jen knihu. I v případě psaní scénáře můžete volit mezi standardním programem a programem "S".

Jak vše probíhá?

Stejně jako kurzisté běžných online kurzů, obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzů, který je na těchto stránkách. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory studujícími v online kurzech.

Zatímco v běžném online kurzu postupují kurzisté od lekce k lekci a plní úkoly zadané v lekcích, pro vás jsou lekce k dispozici jen jako teoretická podpora. Pokud jako váš lektor budu mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řeknu vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Jednou za kalendářní měsíc mi pošlete váš text knihy nebo scénáře. Začínáme samozřejmě od první stránky. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání (jednou měsíčně). Jakmile mi text zašlete, mám 14 kalendářních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete dle svých vlastních časových možností začít pracovat na jeho opravách a úpravách. V dalším kalendářním měsíci mi pošlete opravenou verzi textu (opět v rozsahu 18 tisíc znaků včetně mezer). Dostáváte ode mne zpětnou vazbu samozřejmě i na texty, které jste opravili podle mých poznámek. Takto si postupně emailem stránky vaší knihy (nebo vašeho scénáře) vyměňujeme v relativně pomalém tempu, takže je práce na knize (nebo scénáři) schopen i člověk s náročným povoláním.

Velkou pomocí je pro vás i to, že nad vámi někdo drží tzv. bič, abyste alespoň jednou za měsíc ke svému textu usedli. Většině autorů toto velice pomáhá aby skutečně zvládli knihu dokončit.

V tomto programu vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. Za dobu existence kurzu bylo takto vydáno již na dvě desítky novel, románů a povídkových sbírek.

Chcete se podívat, které knížky vznikly v tomto programu a byly vydány jako poslední? Stačí kliknout na vydané knihy.

Cena a způsob platby:

Minimální délka účasti v tomto programu jsou 3 kalendářní měsíce. Proto se první platba hradí na 3 měsíce dopředu. Dále se již za program se platí měsíčně a to stejným způsobem, jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8 musí být uhrazeno kurzovné na září apod.)

Program je možné kdykoliv přerušit a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení studia, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.

Na ukončení studia se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

Pokud se rozhodnete ukončit svou účast v programu dříve než za 3 kalendářní měsíce, částka uhrazená za první 3 měsíce programu bez náhrady propadá (storno je 100 %). Důvodem je časová náročnost této spolupráce. Kratší setrvání v programu nemá smysl a jen těžko lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Do tohoto programu mohu každý měsíc přijmout jen velmi omezený počet zájemců a toto opatření směřuje k tomu, aby se do programu hlásili jen ti autoři, kteří to skutečně myslí s psaním knihy vážně.

Velmi datailní informace k tomu, jak program funguje najdete ZDE

Cena: 750,-Kč/ měsíčně
První platba je ve výši 2 250 Kč (na první 3 měsíce celkem).
Dále platíte měsíčně.
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 16:24:08