Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

DÍLNY TVŮRČÍHO PSANÍ - Naučte se pracovat se svým textem


Workshop v psaní textů. Neučí se zde teorie, vše se trénuje přímo na textech. Setkáte se s dalšími autory, zjistíte, jakou kvalitu mají vaše texty a co děláte špatně. Naučíte se vyhledávat chyby ve svých textech a opravovat je. Termín zahájení: 15. 10. 2019


PROGRAM WORKSHOPU "NAUČTE SE PRACOVAT SE SVÝMI TEXTY ANEB DÍLNY TVŮRČÍHO PSANÍ" Nejbližší termín: 15. 10. 2019

Seznam termínů, kdy se kurz koná (celkem 12 setkání):
V roce 2019: 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.
V roce 2020: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4.


Setkání se konají jednou za 14 dnů (s výjimkou přelomu února a března 2020, kdy se konají jarní prázdniny, a proto je zde jednou odstup 3 týdny), vždy v úterý od 18 do 20h.

Tento kurz je zaměřený na autory, kteří se již nechtějí učit teorii (ať již proto, že ji znají a nebo proto, že je něco takového zkrátka nezajímá)a mají zájem pouze psát a psát a psát. Je třeba počítat s tím, že každý účastník musí s sebou přivézt něco ze své tvorby. Pokud má zájem účastník jen naslouchat a sám nechce číst své vlastní texty, musí to předem lektorce oznámit (aby bylo možné správně naplánovat průběh celého kurzu). Vy, co chcete hodně psát a následně se dozvědět odbornou radu, co a jak bylo dobře nebo špatně a také chcete vidět jak se vaše tvorba líbí dalším posluchačům, vy se přihlašte, protože budete spokojeni. Nejčastěji se do tohoto kurzu hlásí ti, kteří prostě jen chtějí vědět, jak si s psaním stojí, jestli mají talent a má smysl v psaní pokračovat apod. Na tyto otázky vám kurz určitě dá odpovědi. Teorie se v kurzu nevyučuje, bude-li to pro vaše psaní nutné, lektorka vám doporučí literaturu k nastudování nebo vhodný kurz. Pracuje se čistě prakticky, lektorka rozebírá klady a zápory díla a vyjadřují se i všichni ostatní kurzisté. Přinést do kurzu můžete cokoliv dle vlastního rozhodnutí a potřeby, například články, reportáže, fejetony, glosy, rozhovory, povídky, náměty, televizní a filmové scénáře, rozepsané knížky atd. Každý účastník bude moci v tomto workshopu strávit prací na svém textu max. 20 minut během každého setkání (tj. včetně přečtení textu, proto zvolte vždy rozumnou délku textu). Poezii lektorky nerozebírají. Kurzisté se samozřejmě učí nejen tím, že sami píší, ale také tím, že se seznamují s texty kolegů a že jsou přítomni detailní analýze těchto prací. Každé setkání obsahuje celkem 2 hodiny programu (120 minut) včetně krátkých přestávek (většinou pětiminutové). Účastníci přečtou své texty a lektorky texty následně rozebírají (na každého účastníka je max. 20 minut času na jeho vlastní text).

ORIENTAČNÍ ROZVRH KURZU (změna rozvrhu vyhrazena):

KURZ SE KONÁ OD 18,00 H DO 20,00 H. POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU: maximálně 8 účastníků (aby byl zachován individuální charakter práce lektorky s posluchači)

CENÍK
CENA: 4500,-Kč Ve výše uvedené výuce je obsažen výukový program v rozsahu 12 setkání (24 hodin). Dále káva, čaj a voda. Dopravu do místa konání akce si zajišťuje každý účastník sám.
Každý, kdo u mne v minulosti nakoupil kurzy v minimální hodnotě 4000,-Kč, dostává z ceny tohoto kurzu automaticky slevu 900,-Kč. Takový klient hradí cenu ve výšu 3600,-Kč. Nabídka platí jen pro tento kurz.

MÍSTO KONÁNÍ AKCE:PRAHA 10 - VRŠOVICE. Každý účastník obdrží týden před konáním akce podrobný popis cesty jak se na místo dostat. Učebna je velmi dobře dostupná pomocí MHD z celé Prahy. Pojedete-li do Prahy z jiných měst, učebna leží kousek od Nádraží - Vršovice, kam jezdí z Hlavního nádraží vlaky každých 10 minut.

Poslední úprava stránky: 2019-08-08 18:59:14