Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

Program Individuální vedení při psaní knihy - detailní informace.


Pokud vás zajímají detailní informace k fungování individuálních programů, najdete je právě v tomto článku.


informace - INDIVIDUÁLNÍ ONLINE KURZ

Pokud zvažujete, že si objednáte individuální program vedení při psaní knihy/scénáře, znamená to, že se mnou chcete pracovat na určitém konkrétním projektu. V kurzu tvůrčího psaní to bývá například sbírka povídek, fejetonů, nebo třeba román či novela. V kurzu scenáristiky jde většinou o scénář k celovečernímu filmu, k televiznímu filmu, nebo třeba o práci na vlastním televizním seriálu.

Vstup do lekcí standardního online kurzu tvůrčího psaní máte jako podporu pro svou práci v rámci tohoto programu v ceně. Netýkají se Vás domácí úkoly, ty vůbec vypracovávat nemusíte. Může se ale stát, že při naší spolupráci objevím nějakou Vaši slabinu. Že zjistím, že nějakou teorii, kterou potřebujete k práci na svém díle znát, zatím neznáte. V takovém případě Vás odkážu na příslušnou lekci v tomto kurzu a budu chtít, abyste si ji nastudovali. Někdy budu dokonce chtít, abyste si udělali i úkol z této lekce, protože budu chtít vidět, že jste si problematiku skutečně osvojili.

Máte také umožněn vstup do fóra, takže kdybyste chtěli, můžete komunikovat s dalšími studenty online kurzů tvůrčího psaní a scenáristiky.

Princip studia v online kurzu se neliší od studia v běžném online kurzu. Rozdíl je pouze v tom, že místo domácích úkolů z lekcí, zasíláte části svého díla. Vše funguje následovně:

- Budeme spolu pracovat na Vašem díle. Znamená to, že mi budete postupně posílat Vaše texty, já je budu poznámkovat a posílat zpět.

- Při úplně prvním zaslání uvítám, když pošlete informace o svém díle. V případě práce na scénáři tedy prosím o zaslání dvoustránkového námětu + charakteristiky postav a v případě knížky pak o stručnou synopsi knihy (o čem kniha je a hlavně pro koho je určena, o jaký žánr se podle vás jedná a co bylo vaším cílem + stručné vylíčení základního děje, příběhu). Pokud přidáte zpracovanou charakteristiku hlavních a důležitých vedlejších postav, budu moc ráda.

- Na jedno zaslání můžete poslat text v maximálním možném rozsahu 18 tisíc znaků VČETNĚ MEZER. V případě scénářů prosím zasílejte scénář tak, aby nedošlo k přetržení obrazu. Díky tomu bude rozsah zaslaného textu většinou něco pod hranicí 18 tisíc znaků, nebo pár znaků nad. Když Vám totiž text tento limit splní například v polovině obrazu 9, Vy mi zašlete k hodnocení buď všech 8 obrazů, nebo všech 9. Nikdy prosím 8 a půl obrazu! U knih se prosím snažte zaslat vždy takovou část textu, aby byl ukončený odstavec (tedy nepřetrhnout text v půli odstavce).

- Texty musejí být zásadně napsány v programu MS Word a scénáře buď v Ms Word nebo v programu Final Draft.

- Není možné zasílat texty ve formátu PDF! Do těch nemohu vpisovat poznámky!

- Text vždy posílejte jako přílohu emailu, nikdy v těle svého emailu!

- Platí zásada, že další část textu mi k hodnocení můžete zaslat až tehdy, kdy se Vám vrátí předchozí hodnocení. Dokud u mne čeká nějaký text na vyhodnocení, nikdy mi nemůžete poslat další, to je pravidlo!

- Na vypracování hodnocení mám u standardního individuálního programu vedení při psaní knihy (STANDARD mají všichni, kdo platí kurzovné 1900,-Kč měsíčně)7 PRACOVNÍCH dní. Lhůta začíná běžet první pracovní den následující po dni zaslání. Takže když text zašlete například v sobotu, je to stejné, jako by úkol přišel v pondělí a lhůta pro jeho vyhodnocení začíná běžet v úterý (protože o víkendu škola nefunguje). Někdy ode mne dostanete opravený text rychle, jindy to skutečně potrvá 7 pracovních dní.
U studijního programu tzv. S - tedy malého (S mají všichni, kdo platí za program 600,-Kč měsíčně) mám 14 kalendářních dnů na opravu zaslaného materiálu.Zatím co čekáte na opravený text, můžete využít čas a studovat další lekci.

- Pro všechny individuální programy platí, že lhůta pro vyhodnocení textu se počítá od prvního pracovního dne po dni, kdy bylo vše zasláno. Pokud tedy obdržím e-mail s textem v pátek, lhůta se počítá od pondělí. Pokud text přijde o víkendu, je to stejné, jako by přišel v pondělí a lhůta běží od úterý.
O víkendech škola nefunguje, nejsem studentům k dispozici, jen lekce zůstávájí nonstop dostupné. Proto se na zaslání o víkendu pohlíží úplně stejně, jako na zaslání v pondělí.

- Pokud ve lhůtě pro vyhodnocení textu jsou nějaké státní svátky, pak se lhůta o tyto státní svátky prodlužuje. Platí jak pro standardní program, tak pro malý program tzv. S.

- Text, který Vám zašlu opoznámkovaný, byste měli začít na základě mých poznámek upravovat. Nepředpokládám však, že nebudete chtít upravovat na textu nic. Pokud máte takovýho záměr, že si chcete nechat dílo jen ode mne opoznámkovat, ale nechcete nic předělávat, sdělte mi to, prosím. Tento program je postaven na spolupráci a učí autory pracovat s vlastním textem, aby to od druhé knihy už uměli sami. Mým cílem není jen někomu poznámkovat knihu bez zpětné vazby. Upřednostňuji autory, kteří chtějí na rukopisu skutečně poctivě pracovat. Jde o spolupráci, potřebuji vidět, že mým radám rozumíte a umíte je převést do textu, že dokážete podle mé zpětné vazby text skutečně vylepšit. Pokud opravy textu dělat nechcete, vezmu vás do programu jen tehdy, pokud bude volné místo, na které nikdo nebude čekat a současně se mi musí vaše práce extrémně líbit a musím v ní vidět opravdu velký potenciál. V opačném případě vás odmítnu a pokud chcete získat jen zpětnou vazbu na svůj text, mohu vám nabídnout službu mé literární agentury MÁM TALENT, s.r.o, kde vám redaktor rád za poplatek váš rukopis odborně posoudí. Více se dozvíte TADY

- V poslední době se mi několikrát stalo, že mi autor dopředu neřekl, že na svém textu neplánuje pracovat, že chce jen abych mu text poznámkovala. Takové chování nepovažuji za poctivé a počítejte prosím s tím, že jakmile toto zjistím, naši spolupráci ukončím.

- Komunikace při práci je důležitá. Nebojte se prosím na cokoliv emailem zeptat, pokud Vám nějaká má poznámka v textu nebude jasná.

- Nepředpokládám, že slepě budete plnit mé příkazy (řečeno v nadsázce). Mé poznámky by pro Vás měly být vodítkem a zpětnou vazbou. Je čistě na Vás, na Vašem autorském rozhodnutí, do jaké míry se rozhodnete dílo na základě mých poznámek upravovat. Jsem otevřená i diskusi, někdy Vám třeba může ve Vašem rozhodování pomoci.

- O víkendech škola nefunguje, takže nebuďte překvapení, že nebudu o víkendu reagovat na Vaše emaily. Stejně tak škola nefunguje o státních svátcích. Lekce jsou dostupné pro studium nonstop, tedy i o víkendech i o státních svátcích, nejsem k dispozici já, vaše lektorka, nepotvrzuji příjem textů a neraguji na e-maily..

- Sledujte prosím i Vy nástěnku v tomto kurzu. Když se na ní objeví důležitá zpráva, přijde na Vaši emailovou adresu upozornění. Většinou se tato sdělení týkají mých odjezdů a bývají důležitá.

- Za kurz se platí pravidelně každý měsíc částka 2250,-Kč. Kurzovné se hradí vždy na měsíc dopředu a to k 20. dni v měsíci. Tzn. že 20.2 byste měli poukázat platbu na březen, 20.3 platbu na duben a podobně. Úplně první platba se vždy hradí na 3 měsíce dopředu, tedy 6 750,-Kč.

- Daňový doklad dostává e-mailem úplně každý. Pokud vám nepřišel, napište, pošlu ho znovu.

- Pokud si budete přát kurz ukončit, hlásí se ukončení vždy k 20. dni v měsíci. Takže pokud budete chtít od 1.4 již nestudovat, musíte to nahlásit nejpozději 20.3. Pokud tak neučiníte, jste povinni uhradit kurzovné ještě i na duben a studium Vám bude ukončeno až od 1.5.

- Rovněž i všechny další změny se hlásí k 20. dni v měsíci na měsíc následující (například přerušení studia, přechod na jiný studijní program atd.)

Přeji Vám pohodové studium pokud se pro něj rozhodnete!
Markéta Dočekalová
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 16:26:44