Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ - ONLINE


Unikátní Velký kurz tvůrčího psaní je teď dostupný i pro mimopražské zájemce! Ať jste kdekoliv, pokud máte přístup k počítači s internetovým připojením, můžete si tento kurz dopřát! Datum zahájení kurzu: ve školním roce 2021/2022 se kurz nebude konat. Důvodem je má práce na románu.
- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí. Podívejte se, jak úspěšní jsou jeho absolventi a kolik knih již díky tomuto kurzu bylo vydáno u nejrůznějších nakladatelství

- Maximální počet účastníků kurzu je 20.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete e-mailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.

Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (devatenáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky, z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Kurz není klasickým docházkovým (prezenčním) kurzem, ale celý se koná přes internet pomocí počítače.

K absolvování je třeba mít:
- pc
- kvalitní internetové připojení
- funkční webovou kameru (u notebooku stačí vestavěnou, samozřejmě)

Výuka je sice online, ale je "živá", tedy živě probíhající, lektorky jsou během výuky přítomny a vše funguje na principu webináře.
Kurzisté se pomocí webových kamer vidí spolu navzájem a také vidí lektorku / lektorky. Kdo nemá kameru, nebo nechce být viděn, nemusí si snímání zapnout.
Výuka se koná v k tomu určené aplikaci, do které mají kurzisté přístup přes odkaz
a heslo, které jim přidělí lektorka.
Na počítačích účastníků jsou během výuky sdíleny jak dokumenty, se kterými se pracuje, tak i například filmy, které jsou během výuky promítány.

Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý e-mailový kontakt s lektorkou.

Tento typ kurzu je ideálním řešením zejména pro mimopražské zájemce, kteří dosud neměli možnost se tohoto ojedinělého kurzu, bez složitého dojíždění do Prahy, zúčastnit. Teď je již účast možná!

Kurz obsahuje výuku těchto tematických celků:

- Úvod do žurnalistiky a publicistiky, základní informace k oboru studia.

- Výuka všech žánrů, které se dnes běžně v médiích používají, například: reportáž, rozhovor, fejeton, sloupek, glosa, nekrolog, recenze, medailon, portrét, soudnička, komentář a další.

- Kompletní výuka psaní povídky, novely a románu.

- Kompletní základy televizní a filmové scenáristiky, včetně zásad formátování scénáře v českých podmínkách.

- Praktické rady, jak svou knížku nebo scénář nabízet, jak své dílo úspěšně prodat, jak komunikovat s redakcemi a filmovými producenty a mnohem, mnohem více!

- Obsažena jsou i četná praktika, která zahrnují práci s texty kurzistů. Kurzisté stráví prací na svých textech pod odborným vedením 29 hodin z celkových 60!


Velmi vám doporučuji přijít se před zakoupením kurzu osobně se mnou seznámit. Zjistíte, jak přednáším, jestli vám můj pedagogický přístup vyhovuje apod.

K takovému seznámení jsou přímo ideální mé přednášky, jejichž délka se pohybuje od 60 do 150 minut a nabídku najdete v MENU v sekci SAMOSTATNÉ PŘEDNÁŠKY.

Pokud zrovna nemám v nabídce žádnou takovou přednášku, můžete se podívat, jak přednáším, například poslechem některých výukových videí na mém YouTube kanálu. Stačí na YouTube zadat do vyhledávače "Markéta Dočekalová" a objeví se nabídka mého kanálu.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!


ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/ 2022:Kurz se v tomto školním roce konat nebude. Důvodem je má práce na románu. Ve školním roce 2022/2023 bude kurz opět v nabídce.

Když se kurz koná, je to vždy v některý pracovní den v týdnu od 19,00 do 21,00 hodin.

MÍSTO KONÁNÍ KURZU: U vás doma, respektive od vašeho počítače s připojením na internet!

UKONČENÍ KURZU: po 60 výukových hodinách

STAV K 1. 5. 2021: Kurz není v prodeji.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)

Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 5 500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 6 990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 9 000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 10 000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 11 000 Kč


Výše uvedené ceny jsou platné pro již proběhlý kurz. Před zahájením nového turnusu, budou ceny aktualizovány. Jsou zde uvedeny staré ceny jen pro vaši přibližnou orientaci.

Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky a přístup k výukovým materiálům na www.TvurciPsani.cz v zaheslovaném prostoru + certifikát po ukončení kurzu, pokud splníte stanovené podmínky. Certifikát nemá akreditaci MŠMT.

Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. V případě, že je záloha složena minimálně 60 dnů před zahájením kurzu, potom se skládá ve výši 3000 Kč do týdne od přihlášení se do kurzu. Doplatek do plné ceny kurzu se hradí zasláním na účet organizátorky na základě zaslané faktury. Kdo nesloží doplatek do plné ceny kurzu nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. POZOR, doplatek NENÍ MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI. Možná je pouze bezhotovostní platba na bankovní účet organizátorky. Nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu musí být již na účtu organizátorky připsána plná platba za kurz.

V případě, že je záloha složena méně než 60 dnů před zahájením kurzu, činí její výše 5000,-Kč. V tomto případě se záloha platí obratem, místo v kurzu je blokováno max. 2 pracovní dny.

V případě, že se hlásíte do kurzu méně než 14 dnů před datem jeho zahájení, platba formou zálohy a doplatku možná není a je nutné uhradit rovnou celou cenu kurzu, a to obratem po přihlášení se do kurzu.

V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 5 500 Kč.


Pokud se rozhodnete uhradit plnou cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se nejpozději do týdne od podání přihlášky na účet organizátora.

Pořádání kurzu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte
v e-shopu těchto stránek.


Poslední úprava stránky: 2021-08-02 15:44:50