Veřejné kurzy - obecné informace > Psaní beletrie (literatura fikce)

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ


Unikátní kurz, který pořádá M. Dočekalová jen jednou ročně. Kurz pro velký úspěch a účinnost metody vyšel i knižně. Jedná se o 8 měsíců trvající docházkový kurz, který zahrnuje základy publicistiky, scenáristiky a literárních forem jako jsou povídka, novela a román. Devatenáctiletá tradice! Zahájení kurzu 15. 10. 2020 (právě běží)ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020: 14. 10. 2019
ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021: 15. 10. 2020


BYDLÍTE MIMO PRAHU? MÁTE O KURZ ZÁJEM? ZVOLTE VARIANTU PRO MIMOPRAŽSKÉ! VÍCE SE DOZVÍTE ZDE.- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí. Podívejte se, jak úspěšní jsou jeho absolventi a kolik knih již díky tomuto kurzu bylo vydáno u nejrůznějších nakladatelství

- Maximální počet účastníků kurzu je 20.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete e-mailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.

Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (devatenáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky, z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý e-mailový kontakt s lektorkou.

Každý účastník kurzu obdrží studijní balíček, který obsahuje vše, co je k výuce bezprostředně nutné . Pro účast v kurzu je třeba, aby si každý kurzista pořídil flashdisk, protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.

Upozorňuji zejména na ustanovení 5h) a 5i) Všeobecných obchodních podmínek platných pro pořádání těchto kurzů, že se každému účastníkovi kurzu doporučuje mít přístup k počítači s internetovým připojením. Také běžná komunikace s kurzisty během konání kurzu funguje přes jejich e-mailové adresy.


Kurz obsahuje výuku těchto tematických celků:

- Úvod do žurnalistiky a publicistiky, základní informace k oboru studia.

- Výuka všech žánrů, které se dnes běžně v médiích používají, například: reportáž, rozhovor, fejeton, sloupek, glosa, nekrolog, recenze, medailon, portrét, soudnička, komentář a další.

- Kompletní výuka psaní povídky, novely a románu.

- Kompletní základy televizní a filmové scenáristiky, včetně zásad formátování scénáře v českých podmínkách.

- Praktické rady, jak svou knížku nebo scénář nabízet, jak své dílo úspěšně prodat, jak komunikovat s redakcemi a filmovými producenty a mnohem, mnohem více!

- Obsažena jsou i četná praktika, která zahrnují práci s texty kurzistů. Kurzisté stráví prací na svých textech pod odborným vedením 29 hodin z celkových 60!


Velmi vám doporučuji přijít se před zakoupením kurzu osobně se mnou seznámit. Zjistíte, jak přednáším, jestli vám můj pedagogický přístup vyhovuje apod.

K takovému seznámení jsou přímo ideální mé přednášky, jejichž délka se pohybuje od 60 do 150 minut a nabídku najdete v MENU v sekci SAMOSTATNÉ PŘEDNÁŠKY.

Pokud zrovna nemám v nabídce žádnou takovou přednášku, můžete se podívat, jak přednáším, například poslechem některých výukových videí na mém YouTube kanálu. Stačí na YouTube zadat do vyhledávače "Markéta Dočekalová" a objeví se nabídka mého kanálu.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!


ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020: 14. 10. 2019
KURZ SE KONÁ V TURNUSU 2019/2020 KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18,00 DO 20,00HODIN

UKONČENÍ KURZU: červen 2021 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 8. 6. 2020, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2021.

STAV K 1. 1. 2019: kurz vyprodán a právě běží

Výuka se nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na pondělí.
Aktulizace k datu 1. 5. 2020: Již nejsou ve Velkém kurzu tvůrčího psaní plánovány žádné prázdniny.
PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)
ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021: 15. 10. 2020

KURZ SE KONÁ KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18.15 DO 20.15 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresu se účastníci kurzu dozvědí 1 týden před zahájením kurzu. Vždy je snaha, aby bylo místo dobře dostupné pomocí pražské MHD. Parkování může být ve městě problematické, a proto se může stát, že budete muset využít placené parkoviště, nebo parkovat například na záchytném parkovišti u metra (typ P+R apod.)

UKONČENÍ KURZU: červen 2021 (po 60 výukových hodinách)

Kurz by měl být ukončen 10. 6. 2021, ale počítejte prosím s trváním kurzu do konce měsíce června. Kdyby došlo během školního roku například k nemoci lektorů, výpadku výuky apod., tak by se výuka prodlužovala. Garantováno je, že výuka bude ukončena do 30.6. 2021.

STAV K 1. 1. 2020: prodej zahájen

V roce 2020 (turnus 2020/2021) se poslední výuka koná 17. 12. a opětovné zahájení výuky je od 7. 1. 2021.

Výuka se nekoná 25. 2. 2021 (jarní prázdniny) a 1. 4. 2021 (Velikonoční prázdniny). Rovněž se výuka nekoná o státních svátcích, pokud by padl státní svátek na čtvrtek.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)

Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 8500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 9990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 12000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 13000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 14000 Kč


Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky + základní studijní balíček, používání techniky během výuky. Certifikát po ukončení kurzu.


Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. V případě, že je záloha složena minimálně 60 dnů před zahájením kurzu, potom se skládá ve výši 5000 Kč do týdne od přihlášení se do kurzu. Doplatek do plné ceny kurzu může být uhrazen platební kartou v den zahájení kurzu. Kdo nesloží doplatek do plné ceny kurzu nejpozději v den zahájení kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. POZOR, doplatek NENÍ MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI. Možná je pouze platba platební kartou nebo musí být záloha uhrazena dopředu převodem na bankovní účet a v den zahájení kurzu musí být již připsána na účtu organizátorky kurzu.

V případě, že je záloha složena méně než 60 dnů před zahájením kurzu, činí její výše 6000,-Kč. V tomto případě se záloha platí obratem, místo v kurzu je blokováno max. 2 pracovní dny.

V případě, že se hlásíte do kurzu méně než 14 dnů před datem jeho zahájení, platba formou zálohy a doplatku možná není a je nutné uhradit rovnou celou cenu kurzu, a to obratem po přihlášení se do kurzu.

V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 8500 Kč.


Pokud se rozhodnete uhradit plnou cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se nejpozději do týdne od podání přihlášky na účet organizátora.

Pořádání kurzu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte
v e-shopu těchto stránek.


Poslední úprava stránky: 2020-05-03 17:02:16