Veřejné kurzy - obecné informace > Žurnalistika

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ


V tomto kurzu je žurnalistika (resp. publicistika) vyučována celkem 14 hodin. Ve školním roce 2021/2022 se kurz nekoná. Až bude kurz opět vypsán, najdete to zde.
- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí.

- Velmi individuální přístup ke kurzistům. Max. počet účastníků kurzu je 12.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete emailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.
Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení, obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (patnáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky, z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý e- mailový kontakt s lektorkou.

Každý účastník kurzu obdrží základní studijní balíček, který obsahuje vše, co pro výuku bezprostředně nutné. Pro účast v kurzu je třeba, aby si každý kurzista pořídil flashdisk, protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.

V docházkovém (prezenčním) Velkém kurzu tvůrčího psaní tvoří publicistika jen část z celého kurzu. Publicistikou kurz začíná a věnuje se jí celkem 14 hodin. V tomto případě si však musíte kurz zakoupit celý a pokud na další témata chodit nebudete, kurzovné se nevrací. Není možné zakoupit si pouze 14 hodin, kde je vyučována publicistika.

Pokud jde o publicistiku, obsahuje kurz výuku těchto tematických celků:

- úvod do žurnalistiky a publicistiky, základní informace k oboru studia
- reportáž
- drobné žánry: fejeton, sloupek, glosa, nekrolog, recenze, medailon, soudnička, komentář
- rozhovor (jako pracovní metoda i jako žánr)
- obsažena jsou i četná praktika, která zahrnují práci s texty kurzistů

Pokud váháte, zda má smysl kvůli čtrnácti hodinám publicistiky kupovat celý rozsáhlý kurz, máte 2 možnosti:

1) Koupíte si nejdříve jen samostatnou přednášku JAK PSÁT PRO NOVINY A ČASOPISY (má rozsah 2 hodiny) nebo samostatný sobotní kurz JAK PSÁT PRO NOVINY A ČASOPISY (má rozsah 4 hodiny). Pokud zjistíte, že byste se chtěli vše naučit více do hloubky a vše si pořádně procvičit]/CERVENA], koupíte si tento kurz.
2) Rozhodnete se, že se chcete dozvědět mnohem více, než jen základy psaní pro noviny, časopisy a internet a koupíte si tedy kompletní kurz (to znamená, že chcete získat hluboké a komplexní znalosti).
PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)

ZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022:NEKONÁ SE.
Když se kurz koná, pak vždy v některý všední den od 18.00 DO 20.00 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Garantována je jako místo konání kurzu PRAHA. Garantuji také velmi dobrou dostupnost pomocí MHD.

UKONČENÍ KURZU: po 60 výukových hodinách

STAV K 1. 1. 2021: KURZ NENÍ VYPSÁN, NELZE SI HO OBJEDNAT.
POZNÁMKA:

Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 8500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 9990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 12000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 13000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 14000 Kč

Uvedené ceny platily pro již proběhlé turnusy. Pokud bude kurz znovu vypsán, ceny budou aktualizovány. Staré ceny zde ponechávám pro orientační představu.


Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky + základní studijní balíček, používání techniky během výuky. Certifikát po ukončení kurzu.

Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. V případě, že je záloha složena minimálně 60 dnů před zahájením kurzu, potom se skládá ve výši 5000 Kč do týdne od přihlášení se do kurzu. Doplatek do plné ceny kurzu může být uhrazen platební kartou v den zahájení kurzu. Kdo nesloží doplatek do plné ceny kurzu nejpozději v den zahájení kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. POZOR, doplatek NENÍ MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI. Možná je pouze platba platební kartou nebo musí být záloha uhrazena dopředu převodem na bankovní účet a v den zahájení kurzu musí být již připsána na účtu organizátorky kurzu.

V případě, že je záloha složena méně než 60 dnů před zahájením kurzu, činí její výše 6000,-Kč. V tomto případě se záloha platí obratem, místo v kurzu je blokováno max. 2 pracovní dny.

V případě, že se hlásíte do kurzu méně než 14 dnů před datem jeho zahájení, platba formou zálohy a doplatku možná není a je nutné uhradit rovnou celou cenu kurzu, a to obratem po přihlášení se do kurzu.

V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 8500 Kč.


Pokud se rozhodnete uhradit cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se bezhotovostně převodem na účet organizátora nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky do kurzu (jinak propadá závazná rezervace místa v kurzu).

Pořádání kurzu se řídí obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte v e-shopu těchto stránek.
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 16:30:04