Veřejné kurzy - obecné informace > Scenáristika

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ SCÉNÁŘE


Máte hotovou první verzi scénáře a nebo právě scénář píšete? Hledáte odborné vedení při psaní scénáře? Hledáte někoho, kdo vám pomůže vybrousit scénář do dokonalosti? Pak je tento program vhodný přímo pro vás! Termín: nepřetržitě po celý rok. Kurz je v prodeji.


Program "Individuální vedení při psaní scéníáře"je určen všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním filmovém nebo televizním scénáři. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi.

Jak vše probíhá?Stejně jako kurzisté běžných online kurzů, obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzu, který je na těchto stránkách. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory studujícími v online kurzech.

Zatímco v běžném online kurzu postupují kurzisté od lekce k lekci a plní úkoly zadané v lekcích, pro vás jsou lekce k dispozici jen jako teoretická podpora. Pokud jako váš lektor budu mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řeknu vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Postupně mi posíláte váš scénář, a to od první stránky, samozřejmě. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání. Jakmile mi text zašlete, mám 7 pracovních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete mi poslat dalších 10 autorských stran. Takto si postupně emailem vaše stránky vyměňujeme. Zatímco já pracuji na hodnocení dalších stránek, vy pracujete na úpravách předchozích deseti stran, které již máte ode mne vyhodnoceny. Princip je tedy poměrně jednoduchý, ale vyžaduje píli a pravidelnost.

V programu se zaměřejeme nejen na obsahovou stránku, ale také na to, aby byl váš scénář vpořádku po stránce formátu a splňoval běžné normy.

Cena a způsob platby:


Za program se platí měsíčně a to stejným způsobem, jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20.8 musí být uhrazeno kurzovné na září apod.)

Program je možné kdykoliv přerušit a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení studia, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20.8, stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.

Vzhledem k časové náročnosti této spolupráce, je podmínkou minimálně tříměsíční účast v tomto programu. Kratší setrvání v programu nemá smysl a jen těžko lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Každý zájemce tak hradí první platbu ve výši 6 750,-Kč, tedy na 3 kalendářní měsíce předem. Pokud účastník ukončí svou účast v programu dříve, uhrazená částka bez náhrady propadá.
Po odběhnutí prvních tří měsíců programu se na ukončení studia již nevztahuje žádná výpovědní lhůta ani podmínka, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz obchodní podmínky pořádání těchto kurzů.

Nemáte tolik času abyste v tomto tempu mohli pracovat na scénáři? Program je v nabídce také ve variantě "S" (small, tedy malé). Více informací najdete
ZDECena: 2 250,-Kč/ měsíčně
(První platba je ve výši 6 750,-Kč na první 3 kalendářní měsíce, od čtvrtého měsíce se platí měsíčně.)
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 17:46:17