Veřejné kurzy - obecné informace > Scenáristika

VELKÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ


V tomto kurzu je filmová a televizní scenáristika vyučována velmi podrobně, a to celkem 24 hodin. Ve školním roce 2021/2022 se tento kurz z důvodu mé pracovní vytíženosti konat nebude (píšu román). Znovu bude kurz vypsán až ve školním roce 2022/2023.
- Kurz je svým rozsahem skutečně unikátní (8 měsíců).

- Poskytne zájemcům kompletní přehled o psaní beletrie (psaní knížek), o základních novinářských žánrech (psaní pro noviny, časopisy a internet) a také o filmové a televizní tvorbě (psaní filmových a televizních scénářů).

- Kurz pro svou úspěšnost vyšel v roce 2006 knižně (nakl. Grada publishing) a také byl například publikován v Lidových novinách.

- Patří k nejlepším kurzům tvůrčího psaní, které český trh nabízí.

- Velmi individuální přístup ke kurzistům. Maximální počet účastníků v kurzu je 12.

- Vzhledem k tomu, že v poslední době hodně subjektů na českém trhu krade know-how a tento kurz téměř doslovně kopíruje, byl ze stránek odstraněn detailní rozpis rozvrhu kurzu a některé další informace. Ráda vám však jakékoliv dotazy zodpovím osobně a podám vám detailnější informace. Kontaktovat mne můžete emailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz nebo na mém telefonním čísle 777 066 460.
Úroveň studia v kurzu je velmi vysoká a je třeba také počítat s jistou studijní náročností. Kurz je určen naprostým začátečníkům bez jakýchkoliv znalostí a studijní časová náročnost činí minimálně 4 hodiny týdně (2 hodiny v kurzu, 2 hodiny dělání domácích úkolů doma). Dělání domácích úkolů není povinné, ale je základním předpokladem k dosažení vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu by měl být kurzista schopen samostatně zvládnout základní novinářské žánry a nejzákladnější principy psaní scénářů a povídek. Kromě toho bude mít kurzista teoretické znalosti z oblasti tvorby novely a románu a také se seznámí s celou řadou praktických informací, aby věděl, jak začít novelu nebo román psát a jak při práci postupovat.

Kromě teorie a praktických cvičení, obsahuje kurz také celou řadu informací z oblasti zákulisního fungování světa médií, zejména televize, filmu a redakcí novin a časopisů.

Kurz je velmi oblíben a má dosud vynikající výsledky (patnáctiletá tradice, absolventi vydali desítky novel a románů, mnozí úspěšně píší pro noviny a časopisy, někteří uspěli i jako scénáristé u televize a dnes pracují na profesionální úrovni a svou původní profesi vyměnili za práci v televizích). Podívejte se v menu po levé straně obrazovky na ÚSPĚCHY KURZISTŮ.

Obsahuje celkem 60 hodin výuky z čehož výuka teorie tvoří 31 hodin a praktická cvičení 29 hodin (hodina = skutečně 60 minut výuky). Výuka je rozdělena do osmi měsíců, každý týden 2 hodiny (nevyučuje se o státních svátcích a v době školních prázdnin).

ZPŮSOB STUDIA: Jedná se o klasické spojení ústního výkladu s názornými ukázkami a v některých hodinách také s promítáním. Hodně pozornosti je věnováno přímo psaní materiálů a jejich následnému rozboru a analýze. Po celou dobu trvání kurzu mají kurzisté navíc přístup do online lekcí umístěných na těchto stránkách, kde najdou probíraná témata zpracovaná ještě i v písemné formě, mohou si látku znovu přečíst a nebo i vytisknout. Zároveň je možný nepřetržitý emailový kontakt s lektorkou.

Každý účastník kurzu obdrží studijní balíček a za zvýhodněnou cenu si může objednat také třídílnou učebnici Markéty Dočekalové "Tvůrčí psaní pro každého". Pro účast v kurzu je nutné, aby si každý kurzista pořídil "flashdisk", protože na něm se nosí do výuky materiály. Není možné nosit do výuky materiály napsané na papíře, pracuje se výhradně s jejich elektronickou podobou.

V docházkovém (prezenčním) Velkém kurzu tvůrčího psaní tvoří scenáristika jen část z celého kurzu. Věnuje se jí celkem 24 hodin. V tomto případě si však musíte kurz zakoupit celý a pokud na další témata chodit nebudete, kurzovné se nevrací. Není možné zakoupit si pouze 24 hodin, kde je vyučována scenáristika.

Pokud jde o scenáristiku, obsahuje kurz výuku těchto tematických celků:

- úvod do scenáristiky, základní informace k oboru studia
- jak se píše námět a scénář k zábavnému tv pořadu, jak se píše námět k filmu
- pravidla psaní filmového scénáře
- pravidla filmového příběhu, budování postav
- rozdíly mezi filmovým a televizním scénářem
- teorie filmové povídky
- teorie obrazového scénáře a obrazové skladby
- jak se píše scénář pro televizní seriál
- první, druhé a třetí dějství filmového scénářeZAHÁJENÍ KURZU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022: Kurz se nekoná.
Když se kurz koná, je to vždy v některý pracovní den v týdnu od 18 do 20h.

MÍSTO KONÁNÍ KURZU: Garantována je jako místo konání kurzu PRAHA, konkrétní adresa se může změnit. Místo je vždy dobře dostupné pomocí MHD.

UKONČENÍ KURZU: po 60 výukových hodinách

PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: začátečník, minimálně ukončené ZŠ (ukončená 9. třída ZŠ)

STAV K 1. 1. 2021: Kurz není v prodeji.
Při úhradě kurzovného 120 a více dní před datem konání kurzu: 8500 Kč
Při úhradě kurzovného 60 až 119 dní před datem konání kurzu: 9990 Kč
Při úhradě kurzovného 30 až 59 dní před datem konání kurzu: 12000 Kč
Při úhradě kurzovného 14 až 29 dní před datem konání kurzu: 13000 Kč
Při úhradě méně než 14 dní před datem konání kurzu: 14000 Kč


Ceny jsou za již proběhlé turnusy a jsou zde spíš pro vaši orientaci. Před vypsáním nového termínu kurzu budou ceny aktualizovány.

Za kurz zaplatíte tím méně, čím dříve si ho objednáte a uhradíte kurzovné. Při úhradě kurzovného rozhoduje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet pořadatele.

Ve výše uvedené ceně je obsaženo 60 hodin výuky + základní studijní balíček, používání techniky během výuky. Certifikát po ukončení kurzu.

Kurz je možné uhradit formou zálohy a doplatku. V případě, že je záloha složena minimálně 60 dnů před zahájením kurzu, potom se skládá ve výši 5000 Kč do týdne od přihlášení se do kurzu. Doplatek do plné ceny kurzu může být uhrazen platební kartou v den zahájení kurzu. Kdo nesloží doplatek do plné ceny kurzu nejpozději v den zahájení kurzu, tomu uhrazená záloha bez náhrady propadá a zaniká i nárok na místo v kurzu. POZOR, doplatek NENÍ MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI. Možná je pouze platba platební kartou nebo musí být záloha uhrazena dopředu převodem na bankovní účet a v den zahájení kurzu musí být již připsána na účtu organizátorky kurzu.

V případě, že je záloha složena méně než 60 dnů před zahájením kurzu, činí její výše 6000,-Kč. V tomto případě se záloha platí obratem, místo v kurzu je blokováno max. 2 pracovní dny.

V případě, že se hlásíte do kurzu méně než 14 dnů před datem jeho zahájení, platba formou zálohy a doplatku možná není a je nutné uhradit rovnou celou cenu kurzu, a to obratem po přihlášení se do kurzu.

V případě, že volíte formu platby zálohou a doplatkem, finální celková cena kurzu závisí na tom, kdy jste složili zálohu. Pokud tedy například složíte zálohu 120 a více dní před datem konání kurzu, zaplatíte za celý kurz 8500 Kč.


Pokud se rozhodnete uhradit cenu kurzu jednorázovou platbou, hradí se na bezhotovostně převodem na účet organizátora nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky do kurzu (jinak propadá závazná rezervace místa v kurzu).


Pořádání kurzu se řídí obchodními podmínkami (a storno podmínkami) uvedenými v menu v sekci KURZY. Kurz objednávejte v e-shopu těchto stránek.
Poslední úprava stránky: 2021-08-02 17:34:46